วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

S O L D O U T
S O L D - - - O U T


+ + + + + + + + + + + + + + +

///price: 890 Baht


//Size:


+ + Bust:best fit up to 36 inch


+ + Length: 23 inch (from Shoulder to hem)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
//For more info or order please contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

S O L D O U T


/// S O L D - - - O U T

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
//// price: 790 Baht

//// size : small only
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +


For order or more information: we_R_kitbits@hotmail.com