วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

SOLD OUT


///Price:890 Baht
///Size:
Bust:32-35inch(elastic under bust)
Length: 24 inch,Armhole(around):22 inch

///For order or more information please contact us:
We_R_kitbits@hotmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

SOLD OUT


///Price :1290 Baht(44USD /12USD for shipping worldwide)
///Size:
Bust:36 inch,Lenght:34 inch,Armhole(around):17inch
Hip: FREE(best fit up to 42 inch)

///For more detail or order pls contact us:
we_R_kitbits@hotmail.com