วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

Roll Friends


For you headphone wire,wires.
50 Baht/each (1.75USD)
For more information:
We_R_kitbits@hotmail.com
or FACEBOOK

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

country blouse


//////// Only polka dot Avaliable /////////

+ + Price: 790 Baht
+ + Bust: 34 inch
+ + Length:22 inch ( from shoulder to hem)

Suggestion size : Medium
+ + Cotton

for order or more information pls contact us:
We_R_kitbits@hotmail.com
our FACEBOOK page

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

Peter Pan Ruffle
Our FACEBOOK page
+ + Price :890 Baht ( 29USD)
+ + Bust: 36 inch
+ + Length :21.5inch

Suggestion size: Medium
+ + Ruffle collar
+ + Made from Cotton

For order or more information:
We_R_kitbits@hotmail.com
We ship worldwide:12USD
by registered air-mail small package
PAYPAL welcome

SOLD OUT


ขายหมดแล้วคะ SOLD OUT
+ + Price:790 Baht(26USD)
+ + Bust:34 inch
+ + length:22.5 inch(from shoulder to hem)
+ + Shoulder:14 inch ( shoulder seam to shoulder seam)
Suggestion size : Small
+ + Key hole(one button) back
For more information pls contact us:
We_R_Kitbits@hotmail.com
+ + Shipping worldwide 12USD by registered airmail small package
PAYPAL welcome
https://www.facebook.com/pages/Kit-bit-s/278670992221445