วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U T
S O L D - - - O U T

+ + + + + + + + + + + + +


Size>>
Bust:36 inch,Length:22 inch//Price: 790 Baht

+ + + + + + + + + + + + +

For order or more detail pls contact with us: we_R_kitbtis@hotmail.com

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U TS O L D - - - O U T+ + + + + + + +

size>>>

Waist(elastic):26-28inch,Length(side):19inch,(front):22inch

Hip: best fit up to 38 inch


+ + + + + + + + + + + +


Price: 690 Baht

+ + + + + + + + + + + +

//for order or more detai lpls contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U TS O L D - - - - O U T+ + + + + + + + + + + +
Price: 1290 Baht


For order or more detail pls contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

SOLD OUT+ + + + + + + + + + + + + +

Price: 1290 Baht

for order or more detail pls contact: We_R_kitbits@hotmail.com

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U T


S O L D - - - O U T

+ + + + + + + + + + + + +


Size: Bust:37inch , length:23 inch(from shoulder to hem)


Price: 790 Baht

for order or more information pls contact us: We_R_kitbits@hotmail.com

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U T

S O L D - - - O U T

+ + + + + + + + + + + ++ + + ++

+ + The blue one has alredy sold out+ +I'm back again,girls

I think...sometime I am so speechless to talk about my clothes.
so from now on I think I will try to speak less and update more picture/style^^if you have any idea or suggestion,please leave your comment here

or talk about everything with me here^^For who want our design at home we ship worldwide and love PAYPAL

please contact us: we_R_kitbits@hotmail.com+ + + + + + + + + + + + + + + + +Size: Bust: 34inch(best fit up to 33 inch),waist:29inch

Length: 35.5inch(from shoulder to hem)

Price: 1290 Baht(about 43$)Fabric cannot stretch


Shipping worlwide:15$

Domestic shipping: FREE