วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U T


As you request^^,All color still avaliable so HURRY!!!


+ + + + + + + + + + + + + +Pls ask if you have any request or question,Thanks!!

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Merry Christmas girls


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

// price: 1190 Baht( 41USD)
// Free domestic shipping , 15 USD for worldwide shipping
//PAYPAL welcome^^

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
///more information pls contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U T

S O L D - - - O U T

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


// price: 1290 Baht( 45USD)
// Free domestic shipping , 12 USD for worldwide shipping
//
PAYPAL welcome^^


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

///more information pls contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U TS O L D - - - O U T+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +// price: 1290 Baht( 45USD)

// Free domestic shipping , 12 USD for worldwide shipping

//PAYPAL welcome^^+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +///more information pls contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U TS O L D - - - O U T
+ + + + + + + +

size>>>
Waist(elastic):26-28inch,Length(side):19inch,(front):22inch
Hip: best fit up to 38 inch


+ + + + + + + + + + + +
Price: 690 Baht
+ + + + + + + + + + + +
//for order or more detai lpls contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

SOLD OUT


avaliable now at Kit-bit-s in many many cute different fabric^^

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

//for pocket kleenex/tissues
price: 150 Baht/each(5USD)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
///PAYPAL welcome
Free Domestic shipping
6 USD for worldwide shipping