วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

S O L D O U T

S O L D - - - O U T

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


// price: 1290 Baht( 45USD)
// Free domestic shipping , 12 USD for worldwide shipping
//
PAYPAL welcome^^


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

///more information pls contact us: we_R_kitbits@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: