วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

SOLD OUT


avaliable now at Kit-bit-s in many many cute different fabric^^

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

//for pocket kleenex/tissues
price: 150 Baht/each(5USD)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
///PAYPAL welcome
Free Domestic shipping
6 USD for worldwide shipping

ไม่มีความคิดเห็น: