วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

S O L D O U TS O L D - - - O U T


+ + + + + + + + + + + + + + + +


////price: 1290 Baht

////size:


Bust:36 inch(armpit to armpit 18 inch)

length: 34 inch (from shoulder to hem)

waist:50 inch(can strech more)

///drawstring ///shirt/tunic dress


+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


For more information: we_R_kitbits@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: